Ipari Technológiák Tanszék

Oktatási feladat

A szerkezeti és funkcionális anyagok - fémek, polimerek, kerámiák és kompozitok - korszerű ipari kinyerési, előállítási, gyártási, feldolgozási, alkalmazási, karbantartási, regenerálási és élettartam-menedzselési technológiáinak BSc, MSc és doktori szintű oktatása és kutatása.

Oktatási célkitűzés

Műszaki-technológiai ismeretek átadása korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával, a kor és a környezet elvárásai szerint. Az intézményi képzés alapján és eredményeképpen a végzett mérnökök legyenek képesek rugalmasan bekapcsolódni a korszerű technológiák kidolgozásába, alkalmazásába, fejlesztésébe, és az eredmények, ill. az új ismeretek rendszerbe való integrálásába.

Ugyanúgy e tanszéknek is célja a hallgatók bevonása a tanszéki kutatómunkába, és a tudományos diákköri munkába.

Fontosabb kutatási területek

 • Vaskohászati hulladékok kezelése és hasznosítása.
 • A nyersvasgyártás metallurgiai és energetikai folyamatai, a folyamatok racionalizálása.
 • A nyersvasgyártás ércbetétjének és elegyszerkezetének optimalizálása.
 • Az acélgyártási folyamatok anyag- és energiagazdálkodása.
 • Az acél tisztaságát javító folyamatok kutatása.
 • Kopásálló öntöttvasak fejlesztése.
 • Meleghengerműi technológiák.
 • Hideghengerműi technológiák.
 • Más képlékenyalakítási technológiák (kovácsolás, sajtolás, csőgyártás stb.).
 • Bevonatolási eljárások.
 • Lemezfeldolgozási technológiák
 • Korszerű lemezalakítási technológiák (lézer-, plazmavágás stb.).