Az Anyagtudományi és Kohászati Intézet ntézet küldetése

Az intézet szerepe: anyagtudományi "műhely és iskola" működtetése a főiskola műszaki-tudományos divíziójának részeként, rugalmasan és folyamatosan igazodva a kor elvárásaihoz, valamint a képzett mérnököket alkalmazó felhasználók igényeihez.

Az intézet alapvető célja

fémek, kerámiák, polimerek és kompozitok területén
a műszaki ANYAGTAN és

- annak elméleti alapjain -

a tudomány és technika utolsó eredményeit alkalmazó
ipari TECHNOLÓGIÁK

egymásra épül? és harmonizált oktatása, valamint kapcsolódó kutatása.

 

Működő és tervezett képzési formák: BSc, MSc és PhD - FSZ és SzTK

Az intézet funkcionális célja, hogy az intézmény anyagtudományi oktatásának palettáját szélesítse, és ehhez illeszkedően olyan személyi és laboratóriumi hátteret biztosítson, melyet a régió és az egész ország elismer.

Az intézet gyakorlat-orientált törekvése mindezek alapján, a főiskolán tanuló hallgatók felvértezése az elméleti képzettség, a gyakorlatiasság és a kivitelező képesség olyan arányával és mértékével, mely jó alapot ad arra, hogy a korszerű ipar problémáinak megoldásába a végzés után a lehető legnagyobb értékteremtű képesség reményével kapcsolódhassanak be.

Az intézet kapcsolatokat építő filozófiája és szándéka az, hogy a fenti oktatási célkitűzéshez és tevékenységhez kapcsolódva, olyan, az oktatást szolgáló műszaki-tudományos kapcsolatrendszert alakítson ki, mely megalapozza és segíti a képzés társadalmi beágyazottságát.

Kiemelt fejlesztési cél a munkatársak promóciójának ösztönzése és a minősített oktatók részarányának növelése.

Kitüntetett fejlesztési cél az intézeti laboratóriumok akkreditálása vizsgáló egységként, és ilyen minőségben történő működtetésük K+F aktivitásokban. Ehhez kapcsolódik az oktatásban és kutatásban együttműködő ipari partnereink laboratóriumainak, műhelyeinek és üzemeinek további és meghatározó mértékő intézményi bekapcsolása.

Ugyancsak kitüntetett fejlesztési cél a főiskolai kezdeményező szerepének kiszélesítése és kidomborítása a régió műszaki oktatásának - a középszintű képzéstől a doktori iskoláig történő - vertikális összehangolásában.

Kívánatos áttörést esélyesítő fejlesztési cél az intézeti Ipari Team létrehozása, melynek tagjai elkötelezett partnereink által delegált és finanszírozott ipari szakemberek.

Ez és csak ez a célrendszer és vízió bonthatja ki a városunkból útjukra bocsátandó fiatal mérnökök pozitív ipari megítélésének - a következő évekre elhivatottan tervezendő - elmélyítését, kiszélesítését és kiteljesítését, ezzel együtt az oktatói állomány műszaki-tudományos szakmai sikerét és előmenetelét.

K+F irányok

  • Fém-, polimer-, kerámia- és kompozit kutatás, különös tekintettel nanotechnológiai kapcsolódásokra és alkalmazásokra.
  • Korszerű termikus-mechanikus szimulációs technikák vizsgálata, alkalmazása és fejlesztése ipari alkalmazásokhoz.
  • Technológiafejlesztés K+F támogatása a képlékeny alakítás (kovácsolás, hengerlés, kisajtolás stb.) paramétereinek és a végtermék tulajdonságainak (anyagjellemzők, geometria, méretpontosság, felületi és térfogati tisztaság stb.) komplex elemzésével és vizsgálatával.
  • Károsodási, meghibásodási és hibaképződési okfeltárás célú műszaki-tudományos vizsgálatok.
  • Ipari részegységek és elemek konstrukciós és alkalmazástechnikai vizsgálata és fejlesztése korszerű számítógépes alkalmazásokkal.