A Tudásközpont műszaki tudományos céljai

Termikus-mechanikus szimulációs (fizikai és matematikai modellezést realizáló) laboratórium telepítése és rendszerbe állítása komplex technológiai innovációt támogató K+F céljára, ennek bázisán fém-, ötvözet- és kompozitkutatás, továbbá alkalmazástechnikai és -technológiai vizsgálat.

 

Kopás- és károsodásvizsgáló, valamint surface-engineering technikák alkalmazása élettartam-menedzselés, szerkezeti és felületi integritás kutatás céljára, továbbá alkalmazástechnikai és
-technológiai vizsgálat, engineering.

 

A célkitűzés egyrészt dermedési, melegalakítási, hidegalakítási, hőkezelési, hegesztési és felületkezelési folyamatok fizikai modellezését az ipari gyakorlat által megkövetelt hőmérséklet, alakváltozási ciklusok és alakváltozási sebességek mellett, átfolyó árammal és nagy sebességű hidraulikus rendszerrel működő alakítóegységgel megvalósító Gleeble 3800 berendezés laboratóriumának telepítése és rendszerbe állítása alkalmazott kutatási és ezen belül technológiai innovációs, károsodási, meghibásodási és hibaképz?dési, valamint alkalmazás-technikai és -technológiai K+F munkák támogatásához.

 

A folyamatos öntés termikus-mechanikus szimulációja, acélok és fémötvözetek öntési technológiájának fejlesztése, optimális gyártást biztosító technológiai ablakok meghatározása, anyag-, energia-, költség- és környezeti terhelés csökkentése, a gyártási biztonság növelése, valamint értékesebb árfekvésű termékeket előállító technológiák kifejlesztése céljából. Műszaki-tudományos cél és K+F-logikai lépés a jelenleg is folyó matematikai modellezés összekapcsolása fizikai modellezéssel, melynek eredményeként folyamatos öntéssel a jelenleginél kevesebb energiát felhasználva, a környezetet kevésbé terhelve magasabb minőségű termékek állíthatók elő.

 

A meleg- és hidegalakítás termikus-mechanikus szimulációja, acélok és fémötvözetek öntési technológiájának fejlesztése, optimális gyártást biztosító technológiai ablakok meghatározása, anyag-, energia-, költség- és környezeti terhelés csökkentése, a gyártási biztonság növelése, valamint értékesebb árfekvésű termékeket előállító technológiák kifejlesztése céljából. Műszaki-tudományos cél és K+F-logikai lépés a meleg- és hideghengerlés komplex szimulációja korszerű multifázisú anyagok kifejlesztése céljából, melyek egyedülálló tulajdonságaik révén nagyobb hozzáadott értékű, környezetbarát termékek gyártását teszik lehetővé. A multifázisú anyagok használatával ugyanolyan teherbírású szerkezetek kevesebb alapanyagból készíthetők el, ezáltal az alapanyaggyártáskor csökken a környezet terhelése, a termékek használata során pedig a kisebb súlyból adódóan energia-megtakarítás érhető el.

 

Kopás- és károsodásvizsgáló laboratóriumi technikák alkalmazása a károsodási magatartás és a gépelemek, ill. szerszámok felületi integritása közötti kapcsolat kísérleti modellekkel történő, komplex vizsgálatához, károsodási magatartások kísérletek alapján történő, analitikus meghatározásához, analitikus modellek segítségével károsodási prognózisok azonosításához, továbbá modellkísérletek és analitikus modellek ellenőrzéséhez konkrét gépalkatrészek, vagy azok hasonlósági modellek alapján származtatott hasonmásai esetén.

 

Károsodási, meghibásodási, hibaképződési folyamatok és jelenségek kutatása, vizsgálata, elemzése, értékelése és kezelése, különös tekintettel a felületi integritás, a technológiai tényezők és a károsodást okozó igénybevételek kapcsolatának komplex vizsgálatára, a károsodási magatartás előrejelzésére, valamint gépalkatrészek és szerszámok kedvező károsodási magatartásának kialakításához nagy energiasűrűségű alak- és tulajdonságadó, ill. paraméter-forszírozó megmunkálására. Elsődleges célterületek: kritikus körülmények között üzemelő vezetékek és nyomástartó rendszerek, ill. rendszerelemek, szélsőséges igénybevételnek kitett munkafelületek és térfogatelemek és különleges rendeltetésű funkcionális egységek felületi és szerkezeti integritási kérdései, ill. problémái, azok kezelése, ill. műszaki-tudományos megoldása. További célterületek: az anyagkinyerés, alakadás, paraméter-beállítás/forszírozás, kötéstechnika, karbantartási és alkatrészgyártási anyagmegválasztás és anyagtechnológia és -technika, korrózió, kavitáció, erózió, vibráció, feszültség- és hősokk, öregedés, sugárzási károsodás, kopás, kifáradás, élettartam, repedés, ill. repedés-érzékenység, stabilitás, törések és törésre vezető hibák kérdéskörei.

 

Komplex technológia- és tudástranszfer.

 

Mester szintű képzések és doktori programok előkészítő és fejlesztő-bővít? támogatása műszaki-tudományos és ipari háttér, valamint K+F aktivitások és műhelymunka biztosításával a Dunaújvárosi Főiskola felsőoktatási mozgásterén belül.