Prioritások

 

A fentiek alapján a DURATT működésének közvetlen célja olyan, a régió fejlesztési elképzeléseihez igazodó, komplex alkalmazás-orientált anyagtudományi és anyagtechnológiai K+F projektek megvalósítása, amelyek:

 

  • -középpontjában a magas színvonalú tudományos alap- és alkalmazott kutatás áll;
  • -hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez egyrészt a fiatal kutatóknak nyújtott álláslehetőségek biztosításával, valamint a vállalkozások alapításának segítésével;
  • -felgyorsítják a kommunikációt a tudományos szféra és az üzleti szféra között, segítve a K+F eredmények gazdasági hasznosítását;
  • -szellemi erőforrások koncentrálásával lehet?séget teremtenek a szakemberbázis kritikus tömegének kialakításához, valamint tudásintenzív vállalatokat vonzanak a térségbe;
  • -támogatják a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységét, valamint ösztönzik a tudás- és technológia intenzív start-up és spin-off vállalkozások indítását;
  • -színvonalas, gyakorlat-orientált oktatási tevékenység által hozzájárulnak a képzési színvonal emeléséhez, valamint az oktatási anyagok bővítéséhez, aktualizálásához;
  • -lehet?séget teremtenek a PhD hallgatók bevonására, valamint a cím megszerzésére ösztönöznek;
  • -valamint magasan képzett kutatói munkaerő biztosításával lehet?séget teremtenek arra, hogy a régió versenyképesség váljon mind hazai, mind európai szinten.