A tudásközpont küldetése

A Dunaújvárosi Regionális Anyagtudományi Tudásközpont létrehozásának és jövőbeli működésének fő célkitűzése az anyagtudomány területén belül átütő szintű és tömegű tudás megteremtése képzett szakemberbázis segítségével, az üzleti és kutatói szféra közti kapcsolatok minél szélesebb körű megvalósulása, a fiatal kutatók számára munkahelyek létrehozása, a vállalatok innovációs tevékenységének segítése, valamint a kis- és középvállalkozások fejlesztése az érintett iparágakban.

A projekt a régió gazdasági társaságainak konkrét technológia-fejlesztési, üzemviteli és termelés-kihelyezési problémáit kívánja kezelni a termelés, az üzemvitel, az alkalmazástechnika és a feldolgozás-technológiák terén tudományos igényű megoldások segítségével. A megvalósuló kutatás-fejlesztési és oktatási program által a Tudásközpont Dunaújváros a tudásalapú gazdaságfejlesztés egyik nélkülözhetetlen innovációs bázisa és motorja lesz a régióban, a következ? évtizedben.

A Tudásközpontban résztvevők tudásbázisának integrálása iparilag hasznosítható eredmények kimunkálását teszi lehetővé az anyagtudomány területén, amelyeket elszigetelten nem tudnának sikeresen és hatékonyan megvalósítani. Az ipari cégek együttműködésükkel fejlesztési forrásokat takarítanak meg, új fejlesztéseknek teremtenek pótlólagos forrásokat, melyek felhasználásával új munkahelyeket hozhatnak létre, ezzel új vállalkozások létrehozását ösztönözhetik, összességében növelve a régió, és az ország versenyképességét.