A befogadó felsőoktatási intézményen belül betöltött szerep

Az Anyagtudományi és Technológiai Tudásközpont a Dunaújvárosi Főiskolába integrálódik, pénzügyeit az anyaintézet fogja kezelni, valamint az anyagi és humán feltételeket is könnyen hozzáférhetővé teszi.

A Tudásközpont fő feladatai közé tartozik a kutatási tevékenység szervezése, új kutatási területek feltérképezése. A főiskola integrátor szerepet is betölt, mivel a kari intézetek együttműködnek a kutatási témákban, ezzel lehetőség nyílik hatékony és sikeres együttműködések bővítésére.

A Tudásközpont szerepe azonban kiterjed arra is, hogy megfelelő szintű kommunikációt építsen ki az üzleti szférával a kommunikációs lehetőségek megteremtése céljából, valamint ösztönözze a vállalati és kutatási szféra közti kapcsolatok szélesítését. Ennek pozitív hatása abban is meg fog nyilvánulni, hogy a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek az üzleti szereplőkkel, ezáltal gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodva lépnek ki a munkaerőpiacra, nagyban növelve elhelyezkedési esélyeiket.

A DURATT szerepe tehát kettős: egyrészről közvetíti a régió K+F igényeit a kutatói szféra irányába, valamint szakterületi irányítást végez a főiskolán meglévő tudásbázis átadásával a régió vállalkozásai felé.