Oktatási és K+F célt szolgáló laboratóriumok és műhelyek

Laboratóriumok, műhelyek

 • Mikroszkópiai laboratórium.
 • Mechanikai anyagvizsgáló laboratórium.
 • Anyagfizikai laboratórium.
 • Kerámia laboratórium.
 • Polimer laboratórium.
 • Röntgen durvaszerkezet vizsgáló laboratórium.
 • Vas- acél- és fémöntöde és homoklaboratórium oktatási célra
 • Hő- és felületkezelő műhely oktatási célra.
 • Gleeble 3800 típusú termikus-mechanikus szimulátor K + F és oktatási célra

Anyagtani alkalmazások (Gleeble)

 • Változatos alakú próbatestekkel végzett melegszakítóvizsgálat.
 • Meleg zömítő vizsgálat, egytengelyű nyomás, síkbeli alakváltozási állapotban végzett zömítés, COD (COD = Crack Opening Displacement).
 • Erő-alakváltozás összefüggés meghatározása.
 • Kristályosodás és olvadás vizsgálat.
 • Minimális szilárdsági állapot meghatározása (pl. kristályosodásnál).
 • Melegképlékenységi vizsgálat.
 • Ciklikus termikus vizsgálat.
 • Dilatométeres vizsgálat (fázisátalakulások vizsgálata hevítés vagy hűtés közben, izometrikus körülmények között, képlékeny alakítás után stb.).
 • Nanoszerkezetű fémes anyagok előállítása nagy képlékeny alakváltozás és hőkezelés hatására.
 • Feszültségrelaxációs vizsgálat.
 • Kúszásvizsgálat.
 • Fárasztóvizsgálat (termikus és termomechanikus fárasztás).

A folyamatszimuláció területei

 • Folyamatos öntés.
 • A kristályosodás folyamatának szimulációja.
 • Képlékenyalakítás (meleghengerlés, kovácsolás, kisajtolás stb.)
 • Hegesztés (hőhatásövezet-szimuláció, zömítő tompahegesztés és más hegesztési technológiák szimulációja).
 • Diffúziós kötések létrehozásának szimulációja.
 • Folyamatos szalaglágyítás.
 • Hőkezelés (lágyítás, normalizálás, edzés stb.).
 • Porkohászat (szinterelés).
 • Fémes anyagok nanotechnológiai kutatása.