Műszaki Anyagtani Tanszék

Oktatási feladat

A tanszék feladata az ipari szerkezeti- és szerszámanyagok, valamint a funkcionális anyagok - fémek, polimerek, kerámiák és kompozitok - szerkezetének és tulajdonságainak BSc, MSc és doktori szintű oktatása és kutatása.

Oktatási célkitűzés

Műszaki-tudományos ismeretek átadása korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával, a kor és a környezet elvárásai szerint. A hallgatók a tanszéken oktatott tantárgyak elsajátításával legyenek képesek az anyagok előállítása és felhasználása során lejátszódó folyamatok értelmezésére és befolyásolására. Ismerjék a kémiai összetétel, a szerkezet és a tulajdonságok közötti összefüggéseket, legyenek képesek ezen összefüggések kézbentartására, irányítására, az egyre kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező versenyképes termékek előállítására. Fontos cél továbbá a hallgatók bevonása a kutatómunkába és a tudományos diákköri munkába.

Fontosabb kutatási területek

  • Jól alakítható lágyacél lemezek.
  • Növelt szilárdságú acéllemezek.
  • IF-, DP-, BH-, HSLA- és TRIP acélok.
  • Jól alakítható és növelt szilárdságú lemezek alumíniumötvözetekből.
  • Lemezbevonatolási eljárások.
  • Acélok és öntöttvasak hőkezelése, felületkezelése.
  • Alumíniumötvözetek hőkezelése és felületkezelése.
  • Károsodási, meghibásodási és hibaképződési okfeltárás és műszaki tudományos vizsgálatok.
  • Kötéstechnikák és technológiák, hegesztett és ragasztott kötésekkel kapcsolatos K+F.
  • Kerámiák, polimerek, kompozitok.